jeoteknik

*Zemin ve Temel Etüt Raporları

*İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

*Zemin İyileştirme Çalışmaları

*Temel Sondajları       

*Şev Stabilitesi Analizleri    

*Heyelan Etüdü

*Yerinde (Arazide) Deneyler ve Zemin ve Kaya Mekaniği Deneyleri Hizmetleri

*Köprü-Demiryolu-Karayolu-Güzergâh Etütleri

*Gölet-Baraj-Doğal Yapı Malzemesi-İsale Hattı Jeoteknik Etütleri